Esdeveniments Aliança

Un dels objectius definits per l’aliança i en general dins de les estratègies de millora de la seguretat, és posar en marxa mecanismes de difusió i de sensibilització dels professionals sanitaris per a donar a conèixer la problemàtica des de diverses besants.

Amb aquesta secció de la Web volem facilitar als professionals la possibilitat d’informar-se sobre les activitats que s’estan impulsant des de l’aliança i a la vegada posar al seu abast alguns dels materials i presentacions utilitzades.