Pacients

L'assistència sanitària és cada vegada més complexa i això fa que sigui més probable alguna alteració en la seguretat del pacient. Alguns dels problemes de seguretat són prevenibles en els nostres sistemes sanitaris i tots els implicats han de participar en la seva prevenció, incloent-hi el propi pacient.

Els pacients poden participar en la millora de la seva seguretat implicant-se, informant-se i desenvolupant un paper actiu en la seva pròpia assistència sanitària.

Aquells pacients que participen en la presa de decisions sobre el seu procés obtenen millors resultats. Quanta més informació tinguin els pacients més fàcilment podran detectar i decidir el que és millor per a ells.

Aquest apartat de la Web, té com objectiu informar sobre aspectes que estimulen als pacients a assumir un paper més actiu, prendre decisions amb més informació, i d'aquesta manera contribuir en la prevenció d'esdeveniments adversos.