Professionals

El professional sanitari és una peça clau en el procés de la seguretat clínica. La seva actitud vers la prevenció i anàlisi dels problemes de seguretat és vital per establir sistemes que millorin la seguretat clínica dels pacients.

En aquest apartat es descriuen projectes dirigits als professionals sanitaris per promoure la seguretat i establir la metodologia per poder prevenir els esdeveniments adversos.